Thu nhập từ việc quản lý quỹ của những nhà đầu tư khác

Thu nhập từ việc quản lý quỹ của những nhà đầu tư khác

Những lợi ích đối với nhà quản lý tài chính

Tiếp xúc với nhiều hồ sơ hơn
Những điều chỉnh về những khoản hoa hồng linh hoạt
Tăng thu nhập

QUẢN LÝ RẤT ĐƠN GIẢN

Cách thức hoạt động

1Đưa ra lời đề nghị cho nhà đầu tư, với những điều khoản hợp tác rõ ràng, bao gồm cả phí hoa hồng bạn muốn nhận từ việc quản lý quỹ tài chính.
2Mở một lịch sử giao dịch và cấp quyền truy cập vào những giao dịch mà bạn đã thực hiện trên thị trường tài chính.
3Quản lý quỹ và tạo ra lợi nhuận từ việc giao dịch và cố gắng làm tốt hơn những nhà quản lý khác.
4Càng nhiều nhà đầu tư tham gia với bạn, thu nhập càng tăng.

HÃY BẮT ĐẦU NÀO

Post a Comment